+90 212 403 14 47 info@eurocont.com.tr Tr En De

AKADEMİ

Anasayfa / Akademi / BELGELENDİRME SÜRECİ

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgelendirme süreci aşağıdaki adımlar çerçevesinde yürütülmektedir;
1.Belgelendirme talep formu başvuru sahibi tarafından doldurulur.
Form, başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalı olarak EUROCONT’ a elden, e-mail, faks veya kargo gibi araçlarla ulaştırılabilir. E-mail ve faks yolu ile iletilen başvuru formları, en geç ilan edilen son başvuru tarihinden 3 (üç) gün önce ıslak imzalı olarak EUROCONT’ a iletilmelidir.
 
2.       Başvuru sahipleri “Belgelendirme Talep Formu” nun ekinde aşağıdaki belgeleri de EUROCONT’ a sunmalıdır:
ü  Öğrenim belgesi (diploma)
ü  Nüfus cüzdanı fotokopisi
ü  Fotoğraf
ü  Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge
ü  Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler,
ü  Belge Kullanım Sözleşmesi ıslak imzalı hali
3.       Sınavların Planlanması ve Gerçekleştirilmesi
Başvuruların durumuna göre EUROCONT sınav tarihlerine karar verir ve sınav takvimini oluşturur. İnternet sitesinde ya da telefon yoluyla ilgililere ilan edilmesini sağlar.
Sınavlar, “PR.009 Sınav Prosedürü” ne uygun olarak belirlenmiş sınav görevlileri tarafından gerçekleştirilir ve değerlendirilir.
 
4.       Belgelendirme Kararının Verilmesi
Belge almaya hak kazanan kişiler, Personel Belgelendirme Yöneticisi tarafından “Belge Takip Listesi” ne kaydedilir.
 
5.       Belgelendirme Kararına İtiraz
Sınava katılan her aday belgelendirme kararına itiraz edebilir. İtirazlar, kararın adaya bildirilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilir. EUROCONT’ a ulaşan itirazlar “Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” ne uygun olarak işlem görür.
 
6.       Belgelerin Hazırlanması
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, EUROCONT Şirket Müdürü tarafından imzalanır ve Personel Belgelendirme Yöneticisi ve/veya Kalite Yöneticisi tarafından belge sahiplerine elden veya kargo yolu ile teslim edilir.
 
Belgenin geçerliliği internet adresinden sorgulanabilir.
 
Belge sahipleri, sınava başlamadan önce imzalamış oldukları “Belge Kullanım Sözleşmesi” şartlarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Ayrıca Ulusal Yeterlilikte bulunan şartlara da uymakla yükümlüdürler. Belge sahibi, belge üzerindeki bilgilerde bir değişiklik olduğunda EUROCONT’ a haber vermek zorundadır.
 
7.       Belgelerin Geçerlilik Süresi
Belgelerin geçerlilik süresi, belgelendirme kararının alındığı tarihte başlar ve 5 yıldır.
8.       Belge Üzerinde Değişiklik Talebi
Belge sahibi, belge üzerinde değişiklik talep ettiği durumda gerekli dokümanlarla EUROCONT’ a bildirmesi ve belge ücreti alınarak belge üzerinde değişiklikler yapılarak belge yeniden düzenlenir.
 
9.Başarısız Olan Adaylar
Sınav sonuçları başarısız olan adaylar, 12 ay içinde sadece başarısız oldukları birimlerden, ücretsiz olarak tekrar sınava girebilirler.
 
10.   Gözetim
EUROCONT, belgelendirdiği kişiden, belgenin geçerlilik süresi içinde, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen kontrol sayısı kadar, meslek alanı ile ilgili olarak çalıştığı kuruluştan ve/veya işvereninden işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalışmaya devam ettiğine dair kanıt sunmasını ister.
 

Bülten ve Kampanyalardan Haberdar Olmak İçin Mail Listemize Kaydolun

Gönder

İLETİŞİM

Ataköy Towers, 7-8-9-10. Kısım, B Blok 7.Kat No 106. / Ataköy-İstanbul

Tel : +90 212 403 14 47

Email : info@eurocont.com.tr

Copyrights © 2016 All Rights Euro Cont aktueladworks.com